Khúc K. Riêng Chàng

Sharing is caring!FacebookGoogle+Tác giả: Du Tử Lê Khúc K. Riêng Chàng (*) tôi xa người như xa núi sông em bên kia suối? – bên kia rừng? em bên kia nắng? – bên kia gió? tôi một dòng sương lên mênh mông tôi xa người như xa biển đông chiều dâng lênh láng chiều giăng … Continue reading Khúc K. Riêng Chàng