Em, Bên Kia Nỗi Nhớ

Sharing is caring!

Tác giả: Chương Hà

Anh trơ trọi bên này
Em bên kia nỗi nhớ
Thê thiết đêm mưa nguồn
Ngày đuối trời chớp động

Chập chờn len vào mộng
Mơ ước cứ ngập ngừng
Trời cũng cố hiểu lòng
Nên chuốt lệ thuỷ tinh

Óng ánh đâm sâu trong
Trái tim từng khô héo
Ôi ! em ơi, em ơi !
Đất trời đau vọng dội

Mây xám giăng chập chùng
Làm sao để trôi tới?
Anh mỏi ngóng tư bề
Phương trời nào cũng đợi

Chừng nào mới có nhau
Cho lòng thôi thống khổ
Em tới ở bên này
Xẻ chung cùng nỗi nhớ

Em, Bên Kia Nỗi Nhớ
Thơ: Chương Hà
Nỗi Nhớ Mùa Đông
Nhạc: Phú Quang
Trình Tấu: Vĩnh Tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *