Bến My Lăng

Sharing is caring!

Tác giả: Yến Lan

Bến My  Lăng
Tác Giả: Yến Lan
Thuyền Trăng
Tác Giả: Nhật Bằng& Thanh Nam
Trình Tấu: Vô Thường


Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách,
Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu.
Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách,
Ông lái buồn để gió lén mơn râu.

Ông không muốn run người rao tiếng địch,
Chở mãi hồn lên tắm bến trăng cao.
Vì đìu hiu, đìu hiu, trời tĩnh mịch,
Trời võ vàng, trời thiếu những vì sao!

Trôi quanh thuyền những lá vàng quá lạnh
Tìm mặt trời, nhưng chỉ giải trăng trăng,
Từng áo chiều bọc vàng đua lảng tránh,
Để trăng buồn bao phủ bến My Lăng.

Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã,
Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly.
Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả,
Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi.

Mà ông lão say trăng đầu gối sách,
Để thuyền hồn bay khỏi bến My Lăng.
Tiếng gọi đò, gọi đò như oán trách,
Gọi đò thôi run rẩy cả ngành trăng.

Bến My Lăng còn lạnh, bến My Lăng,
Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng…

Yến Lan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *