Thơ Cho Nhỏ

Sharing is caring!FacebookGoogle+Tác giả: Du Tử Lê thân ngựa chạy một đêm sầu gió núi đứng nhìn theo ngọn suối đứng riêng trời hơi thở ngọt em một thời phong kín nhớ nhung gì em buộc tóc chia đôi con sóc nhỏ mang hồn lên núi lạ ta chim rừng cánh đã mỏi thương đau … Continue reading Thơ Cho Nhỏ