Ơn Em – Giữ Đời Cho Nhau – Kiếp Sau Xin Giữ Lại Đời Cho Nhau

Sharing is caring!FacebookGoogle+Tác giả: Du Tử Lê Ơn Em Giữ Đời Cho Nhau ơn em thơ dại từ trời theo ta xuống biển vớt đời ta trôi ơn em, dáng mỏng mưa vời theo ta lên núi về đồi yêu thương ơn em, ngực ngải môi trầm cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan … Continue reading Ơn Em – Giữ Đời Cho Nhau – Kiếp Sau Xin Giữ Lại Đời Cho Nhau