Tháng 4 T., biệt khúc, khác

Sharing is caring!FacebookGoogle+Tác giả: Du Tử Lê Tháng 4 T., biệt khúc, khác Khi gối đầu lên ngực em Thơ: Du Tử Lê Nhạc: Nguyễn Tịnh Hiếu Trình Bày: Đồng Thảo https://www.youtube.com/watch?v=rn4Hwfr_jpo   1. khi gối đầu mình lên ngực em, kỳ diệu thay! tôi nghe được rất nhiều tiếng sóng. nơi thẳm sâu tim … Continue reading Tháng 4 T., biệt khúc, khác