Bưởi Nhà

Sharing is caring!

Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hùng

Cặp bưởi nhà em lửa đã tròn
Anh nhìn sao bảo vẫn còn non
Bao lần đắm đuối mơ màng ngó
Mấy bận bâng khuâng len lén dòm.
Dùng thử mới hay đầm vị ngọt
Ăn rồi sẽ thấy thấm mùi ngon
Đừng khinh ruột đắng mà nom ngắm
Độ tuổi đương xuân đủ giã giòn

2 thoughts on “Bưởi Nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *