67, Khúc Thêm Cho Huyền Châu

Sharing is caring!FacebookGoogle+Tác Giả: Du Tử Lê * Trên Ngọn Tình Sầu https://www.youtube.com/watch?v=XoGpT0KlLLk Thơ Du Tử Lê Nhạc Từ Công Phụng Trình Bày Từ Công Phụng * Với tiếng hát Tuấn Ngọc https://www.youtube.com/watch?v=etir0B2Phbs * Với tiếng hát Ý Lan https://www.youtube.com/watch?v=vxEVFD0SCyY * Với tiếng hát Xuân Sơn https://www.youtube.com/watch?v=PJ6QtvngAZ0 * Với tiếng hát Khánh Hà https://www.youtube.com/watch?v=xXnfPYbxRFI * … Continue reading 67, Khúc Thêm Cho Huyền Châu