Sóng Trắng

Sharing is caring!

 

Hương Xưa vừa nhận Sóng Trắng –  tập Thơ & Văn của nhà thơ

Lê Khánh Luận. Tác phẩm ca ngợi về Quê Hương, Bạn Bè

và Tình Yêu, trong đó tình yêu được diễn tả bằng những câu thơ

trong sáng, nhẹ nhàng và nhân vật nữ thấp thoáng qua những bóng hoa

đơn sơ, dung dị. Đa phần đều đã đăng trên Hương Xưa với những

comment dễ thương, tình cảm .

Tác phẩm bao gồm 114 nội dung dày hơn 200 trang.

Hội Nhà Văn xuất bản

Giá hữu nghị 60.000 đồng{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *