Bạc Tần Hoài

Sharing is caring!

*Đỗ Mục 杜牧 (803-853) tự Mục Chi 牧之, hiệu Phàn Xuyên 樊川, người Vạn Niên, quận Kinh Triệu (nay là Trường An, tỉnh Thiểm Tây).
Đỗ Mục có dáng dấp thanh tú, tính thích ca nhạc, ưa phóng tong, còn nhỏ đã nổi tiếng văn tài. Khi mới lên kinh sư, được Thái học bác sĩ Ngô Vũ Lăng đưa thư văn đến cho quan chủ khảo là thị lang Thôi Uyển xem. Thôi rất kinh ngạc về bài A Phòng cung phú. Năm 828, hai mươi sáu tuổi, ông đỗ tiến sĩ, lại đỗ luôn khoa chế sách Hiền lương phương chính, được bổ chức hiệu thư lang ở Sùng văn quán, rồi ra làm đoàn luyện tuần phủ tại Giang Tây, sau đó đến Hoài Nam làm thơ ký cho tiết độ sứ Ngưu Tăng Nhụ, lại đổi về làm giám sát ngự sử tại Lạc Dương. Năm 835, ông đi chơi Hồ Châu, rồi cứ bị đổi làm thứ sử hết nơi này đến nơi khác (Hoàng Châu, Từ Châu, Mục Châu). Năm 849, ông nhờ một người bạn làm tướng quốc xin cho về thái thú Hồ Châu, sau đổi khảo công lang trung tri chế cáo, và cuối cùng làm Trung thư xá nhân. Tác phẩm có Phàn Xuyên thi tập (20 quyển), chú giảiTôn Vũ binh pháp (13 thiên, do Tào Tháo soạn).

泊  秦  淮                 杜 牧

煙     瀧    寒   水  月  瀧    沙

夜     泊     秦   淮    近  酒   家

商     女     不    知   亡   國   恨

隔     江     猶   唱    後   庭    花


Phiên âm:

Bạc Tần  Hoài  –    Đỗ Mục

Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa

Dạ Bạc Tần Hoài cận tửu gia

Thương nữ bất tri vong quốc hận,

Cách giang do xướng hậu đình hoa !

Dịch :

Khói lùa sóng nước trăng đùn cát,

Đậu bến Tần Hoài ghé tửu gia

Kỷ nữ đâu hay sầu mất nước

Bên sông hát khúc Hậu Đình Hoa !

*

Trăng nước Tần Hoài lưu vạn thuở

Thuyền từ tâm thức Bạc kiêu sa

Chấp nê chi đó người ca kỷ !

Khúc hát Hậu Đình bến nước xưa!{jcomments on}

 

6 thoughts on “Bạc Tần Hoài

 1. Quốc Tuyên.

  Cám ơn anh Phan Nam đã cho biết thêm về nhà thơ danh tiếng Đỗ Mục, bài thơ Bạc Tần Hoài và hai bài thơ dịch của anh hay quá!

  Reply
 2. R.Xưa

  Tần Hoài bến cũ lối xưa
  trăng nghiêng mộng sóng trêu đùa thi nhân
  hoài quê thương nữ tần ngần
  Hậu Đình Hoa đã mấy lần tang thương

  Reply
 3. ...Thu .Thủy

  Trăng nước Tần Hoài lưu vạn thuở

  Thuyền từ tâm thức Bạc kiêu sa

  Chấp nê chi đó người ca kỷ !

  Khúc hát Hậu Đình bến nước xưa!

  Anh Phan Siêu uyên bác quá.

  Reply
 4. Phan Nam

  Cám ơn các thi hữu Quốc Tuyên, Sứgiả của Hoà Bình, R.Xưa, Bích Vân, Thu.Thủy… Tuyết Đào… đã đọc và có lời khen khích lệ vui
  cũng dịch thêm bài phản hồi rất hay R.Xưa nhỉ!
  Rất mong gặp lại các bạn.

  PN

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *