Tình Sử Huyền Trân [TT ]

Sharing is caring!

Chương 4    –
Sẵn lòng hiệp nghĩa – Nhất kiến chung tình
Trần Anh Tông du hiệp lâm nguy. Thăng Long kiếm khách
Đỗ Văn Quân cứu giá. Nạn nữ Tiên Dung nhất kiến chung tình.

1.     Anh Tông1 tuy ở ngôi trời
2.     Vẫn chưa quên tính vui chơi thuở nào
3.     Những khi nhàn sự bãi trào
4.     Vượt thành hội ngộ anh hào Thăng Long2
5.     Bàn chiến sự, luận võ công
6.     Nâng Xương Bồ tửu3 thõa lòng nam nhi
7.     Đêm kia Vua xuất kinh kỳ
8.     Cùng tên thị vệ giả đi du hành
9.     Trước là dò xét dân tình
10.    Sau vui ngắm cảnh đẹp xinh phố phường

11.    Bỗng nghe tiếng hét bi thương
12.    Mươi tên vô loại giữa đường ép hoa
13.    Bất bằng dễ thấy mà tha
14.    Động lòng nghĩa hiệp vội ra tay liền
15.    Hung đồ cũng giỏi côn quyền
16.    Đánh thôi một trận ngã nghiêng đất trời
17.    Tả xung hữu đột khắp nơi
18.    Anh Tông tính mệnh treo nơi chỉ mành
19.    May thay tuyệt xứ phùng sinh4
20.    Có chàng hiệp sĩ xả mình cứu nguy
21.    Hét vang một tiếng thị uy
22.    Tay quyền tay kiếm khác gì giao long
23.    Trổ tài tuyệt thế võ công
24.    Hoa Lư kiếm pháp5 nhất trong giang hồ
25.    Như bão táp như sóng xô
26.    Đánh tan tác bọn côn đồ phút giây
27.    Nàng kiều nữ nhìn ngất ngây
28.    Anh Tông hớn hở vỗ tay vui mừng:
29.    “Rõ thiếu niên xuất anh hùng
30.    Đỗ hiền đệ! Ta trùng phùng nhau đây
31.    Hai năm phiêu bạt chân mây
32.    Ngu huynh này vẫn ngày ngày nhớ mong”
33.    “Tạ lòng huynh trưởng đoái trông
34.    Đệ đây hư nết quen rong chơi rồi
35.    Thích ngao du khắp đất trời
36.    Núi cao là bạn, biển khơi là nhà”
37.    “Sống như thế mới gọi là
38.    Bó chân bó gối như ta thật buồn
39.    Muốn uống gió muốn nằm sương
40.    Mà quanh quẩn mãi con đường cong cong”
41.    “Vai huynh gánh cả non sông
42.    Mỗi người mỗi phận hoài công làm gì”
43.    “Trăng hầu tàn, huynh phải đi
44.    Đã về hãy đến nâng ly tương phùng
45.    Ra ân có thủy có chung
46.    Thay ta tiễn khách má hồng về dinh”
47.    Nói rồi vội vã hồi kinh6
48.    Dáng hoa khép nép thu mình trong sương
49.    Đêm khuya êm vắng phố phường
50.    Hơi thu lành lạnh con đường tiễn nhau
51.    Lơ thơ trời trải giọt ngâu
52.    Hồ Tây7 nghiêng dáng liễu sầu buông tơ
53.    Bắc phong từng ngọn hững hờ
54.    Khinh cừu nhẹ khoác ấm bờ vai xinh
55.    “Dẫu rằng nghĩa trọng ân khinh
56.    Nhưng thân tiện thiếp tái sinh kiếp này
57.    Biết chàng phiêu bạt đó đây
58.     Xin lưu danh tự tiện ghi khắc lòng
59.    Tiên Dung thiếp, phận má hồng
60.    Kiếp sau nguyện sẽ đáp công ơn người”
61.    “Chút công này đáng mấy mươi
62.    Vẽ chi thêm nặng bỏ cười thế nhân
63.    Tiện danh gọi Đỗ Văn Quân
64.    Nắng mưa đã thấm tấm thân phiêu bồng
65.    Còn duyên ta sẽ tương phùng
66.    Cuối đường, tạm biệt ta cùng rời chân”
67.    Người đi nối gót phong trần
68.    Người ôm tấm áo tần ngần trông theo
69.    Thì thầm tơ liễu đang reo
70.    Hay là tiếng bước ai gieo vào lòng
71.    Biết còn gặp lại nhau không
72.    Chợt rưng rức nỗi hoài mong lạ kỳ .
*      *       *

1Vua Trần Anh Tông tên húy là Trần Thuyên, trưởng Thế  tử của Nhân Tông, sinh năm Bính tý 1276, lên ngôi năm 1293 lúc 17 tuổi.
2Mùa Thu tháng 7 năm 1010, tương truyền khi Vua Lý Công Uẩn dời kinh đô từ Hoa Lư đến đất Đại La thì thấy rồng bay lên nên gọi tên kinh đô mới là Thăng Long.(BKTT mở)
3Anh Tông rất thích uống rượu Xương Bồ, có lần uống quá say bỏ cả nghị triềụ. Không may hôm đó Thương Hoàng Nhân Tông đang thời gian tập sự xuất gia ở cung Vũ Lâm trở về bắt gặp. Ngài bèn xuống chiếu triệu tập văn võ bá quan về cung Thiên Trường. Hôm sau Anh Tông tỉnh rượu hay tin liền nhờ anh học trò Đoàn Nhữ Hài viết biểu xin tha tội . Nhân Tông trách: “Ta còn sống đây mà Vua còn như vậy, mai mốt ta chết đi thì như thế nào” . Anh Tông tạ tội và từ đó ngài bỏ rượu Xương Bồ . (ĐVSKTT)
4Tuyệt xứ phùng sinh: Đang lâm vào đường cùng thì lại gặp được lối thoát.
5Hoa Lư kiếm pháp là đường kiếm của Trịnh Tú một danh  tướng dưới trướng của Đinh Bộ Lĩnh. Với kiếm pháp này Trịnh Tú được mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất kiếm thời bấy giờ. (Mười Hai Sứ -Tác giả Vũ Ngọc Đỉnh)
6Chuyện Vua Anh Tông ra khỏi thành vui chơi bị hành hung mang thương tích đã bị Thượng Hoàng Nhân Tông biết được và quở trách một trận nên thân. (ĐVSKTT)
7Hồ Tây: Hồ nước lớn gần kinh thành Thăng Long.

{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *