Category Archives: About

Con Về Thăm

Tác giả: Xuân Thi

Gởi Nhạc Sĩ Ngô Tín Và Những Người QN.

Ăn miếng cơm thấy tình của Mẹ
Nuốt miếng cá thấy tình của Cha
Con lớn lên bằng miếng cơm miếng cá
Cơm với cá như Mạ với conđọc thêm…

Khói

Tác giả: Phan Mạnh Thu

Khói chiều bàng bạc phía trời xa
Bâng khuâng chạnh nhớ khói quê nhà
Cánh đồng đốt lửa sau mùa gặt
Tro rạ để dành bón vụ sau.đọc thêm…

Cơn Mưa Đắng

Tác giả: Trần Thuận

Đắng không em?
màu nâu đen rỉ nhẹ
Nhỏ xuống lòng từng giọt tỉ tê
Chìm trong đêm ba mươi tăm tối
Một giọt rơi…
tiếng lòng uất nghẹn tận nơi nao?
Hương xưa ấy còn tỏa
Ngạt trầm luân… bến đục, bến trong đọc thêm…