Các bài đăng của tác giả Trần Thuận.Biển Mơ

Tác giả: Trần Thuận

Mơn man ngọn gió nhẹ ru hời
Mùa hè oi ả
giấc hạ râm rang
Phòng nhỏ bịt bùng đơn giá lẻ
Ngỡ rằng đang bước mộng biển mơ…
Cao cao triền cát mịn kẻ chân
Chạy vội ra dòng sóng đang xô
Mát lịm chân đêm tìm nổi nhớ
Bên ai đang che cánh tay trầnđọc thêm…