Các bài đăng của tác giả Sáu Trần.Nhớ Cố Hương

Tác giả: Sáu Trần

Hơn hai mươi năm, ta lưu lạc xứ người
Biến khát vọng của tuổi thơ thành hiện thực
Khi tạm hài lòng với những gì mình có được
Lòng bỗng nghẹn ngào thương nhớ: Cố hương ơi!đọc thêm…