Các bài đăng của tác giả Phan Thanh Cương.Màu Mè Phố Xuân

mùa đông lui chưa kịp rút cái đuôi
phe phẩy gió đường vào xuân trắng lạnh
màu mè  phố hay là mình lóng lánh
chợt vàng thoắt  tím chuyển ra xanh
hồng hồng như  thỏ thẻ  tiếng em-anh
và xanh biếc trong mắt người hết nợ đọc thêm…

Khoan Nhặt Trên Sông

 

Tác giả: Phan Thanh Cương

mời em nhẹ bước lên thuyền

sẵn dây neo cột lời nguyền xuống đây

chở em hoa trái nơi này

sau em bọt nước theo bầy sánh đôi

ván thuyền ghép gỗ tình tôi

mái chèo khua tự lòng người khua ra

đọc thêm…