Các bài đăng của tác giả Phan Siêu.Ta Đối Diện Đời

Tác giả: Phan Siêu

Ta đối diện đời qua chuỗi thời gian dấu son nào!
Tô điểm thân ta, để một mai thoát cõi ta- bà!
Sớm vầng hồng diệu thấu kiêu sa mãi hình hài này!
Lần thắm cho ta, trong cuộc tình trường! Thế giới nào!
*
Đảo lộn kiếp người  ! Mong  làm sao nhân thế an hòa…
Sức mạnh nào gợi thấu tâm ta, chỉ thế phôi pha!
Thân thể nào còn sống kiêu sa rồi một mai hết
Cuộc đời!
Tiếc thương chi người, sao giả dối điêu ngoa!đọc thêm…

Ông Lái Đò ơi!

Tác giả: Phan Siêu

Tôi biết ông qua từng khúc sông
Nông sâu mấy độ người ngồi trông
Phải chăng sóng nước ngàn đời thế
Ông vẫn ôm thuyền chèo chống công!

*

Thấy ông tuổi tác đã cao tuần,
Song cuộc đời ông chuộng bến sông
Đưa khách qua đò không hứa hẹn.
Chí  người thành bại phải không ông?đọc thêm…