Các bài đăng của tác giả Phạm Quang Trung.Huyền Trân

Tác giả: Phạm Quang Trung

xe lăn
ngọn cỏ ven đường
nghiêng thân xác
bụi hồng vương mấy lần
nẽo quan san
ngọn mây Tần
nhuộn sầu sắc lụa
Huyền Trân
ơi hời…

bướm-con bướm trắng tình ơi
chấp đôi cánh mộng
mộng chơi vơi còn
ngẩn ngơ
tay ngọc
rèm son
mà con mắt lệ
lăn tròn hư không…đọc thêm…