Các bài đăng của tác giả Mỹ Thắng ( ST).Tôi Đi Học

Kính thưa qúy thân hữu trang Hương Xưa,

 

Mặc dầu năm nay tuổi đời tôi không còn trẻ như xưa nữa, nhưng  hàng năm cứ  đến ngày tựu trường làm tôi cứ nhớ mãi đến thời ấy, cái thuở thơ ngây cắp sách đến trường! và nhớ nhất là bài  văn của Thanh Tịnh.

Xin phép cho tôi đăng bài ấy ra đây để chúng ta cùng nhớ lại một thời đã qua nhé !

đọc thêm…