Di-Chúc Tôi !!!

Sharing is caring!

Tác giả: Huy Uyên

Quán cà-phê đã vắng người
Lao lung tiếng hát bên trời dấu xưa
Từ em một lối đi về
Con đường đã cũ khuất che đoạn tình
Tôi cầm lên núi u-minh
Đốt quanh ký-ức đi tìm tuổi tôi

 

Mai sau dù đã xa người
Cũng xin giữ lấy nổi trôi dặm lòng
Tôi giờ một khúc hư-không
Dang tay nằm chết giữa thung lũng buồn
Nổi đau chôn lấp nghĩa-trang
Mộ tôi thắp nến hai hàng lệ rơi  …

Huy Uyên

Di-Chúc Tôi !!!
Thơ: Huy Uyên
A Time For Us Nhạc: Nino Rota
Trình tấu: Violin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *